Thoughts on Fighting

By 20. april 2016Training

“Battle is what happens from the moment you raise your weapon
until the moment you strike.”

Vor manifest

Vi vil i dette dokument prøve at komme nærmere på det, vi (Kim og Christoffer) gør på kamppladsen. Det, at kæmpe med stil eller karakter, er noget, der for os, er blevet en mærkesag. Men det skal ikke forstås som et æstetisk udgangspunkt. Det handler ikke om at se godt ud, det handler om at skabe sin helt egen kampstil, der føles god og rigtig. En kampstil, hvor man konstant kan udvikle og forny sig. Vi ønsker at bygge videre på de ting, som vi selv har lært af “den engelske skole” og ad den vej komme nærmere det, der foregår på kamppladsen i dag. Gunnar har sagt: “Jeg kan ikke vise jer en stil, kun teknikker, stilen må I selv finde”. Dette er meget rigtigt, men vi vil nu alligevel præsentere en tankegang, der kan lede til skabelsen af en stil.

Der er nemlig tale om at gøre et valg her: Hvad er ens mål med vikingekamp?

Hvad er dit mål?

– Vil man ud og have sine kills så hurtigt som muligt, helt ukritisk for hvordan man får dem, så er dette ikke noget for en.

– Vil man bare hygge sig med at slås med sine venner på markederne og ellers ikke tænke mere over kamp, end hvordan man er “safe”, så er dette heller ikke noget for en.

Vi ønsker at opnå en kamp, hvor man får flere “gode” kills, og hvor det er teknik, snarrådighed, kropskoordinering og psykologi, der styrer. Dette kræver, at man fokuserer sin træning.

Det kræver en hel del selvkritik at gå denne vej. Man må ikke være tilfreds med teknikker, der virker fordi ens modstander er underlegen, og derefter gå i “ego fælden”: “Jeg ramte dig. Derfor er jeg bedre end dig”. Man må hele tiden vurdere sit eget arbejde og i bund og grund være sin egen hårdeste kritiker.

Fordi vikingekamp ikke har eksisteret i mange hundreder af år og ikke er en fast traditionsbundet kampform som fx mange japanske kampstile, er der ingen andre sandheder end dine egne, og dem, du vægler at godtage fra andre. Vi er stadig på kravlestadiet. Vi må hele tiden eksperimentere os frem og hold øjne og ører åbne. Derfor er der også en vis fare ved at skrive dette ned.

Den “impulsive” og den “intellektuelle” kamp og symbiosen af disse to størrelser

Vi arbejder i et spændingsfelt mellem den umiddelbare handling, og det, vi har lært igennem træning. Man skal følge de regler der er, men man må ikke være en slave af dem. Grunden til vi laver øvelser og dissekerer vores kamp til træning, er for at se alle de ting, vi gør uden at tænke over det. Derfor er øvelser og tekniktræning meget vigtig. Her indlærer vi nemlig kroppen nye bevægelsesmønstre, som derefter bliver automatiserede.

Vi bliver nødt til at kunne vurdere, hvad det er vi gør, når vi kæmper. Men dette er også en faldgruppe, for vi skal, når vi kæmper, kunne ligge denne intellektuelle tankegang på hylden, da den ikke hører til i selve kampen. Her skal man kunne være impulsiv og arbejde med psykologi, spontanitet, rytme, reflekser og bevægelsesmønstre, der sidder på rygraden. Det er vigtigt at vi har overblik og overskud, selv når vi er pressede, til at kunne arbejde med disse andre ting i kampen. Der er altså tale om en symbiose mellem den tankemæssige og kropmæssige tilgang til kampen. Disse to vinkler understøtter hinanden og herigennem kan man virkelig udvikle sig.

“Den spontanitet, der kampmæssigt er noget værd, er den, der kommer efter meget træning.”

Træning i Ulfhednir

Grundtanken bag vores træning i Ulfhednir er, at vi ud fra øvelser kommer til at tale om overordnede ting i kamp:

En eksemplarisk teknik trænes
Eleven får en forståelse for hvad det, at arbejde med teknikker, er.
|
Kamp
Eleven prøver sin nye viden af i kamp. Han/hun finder ud af, hvad der virker, hvordan man varierer og minimaliser sine bevægelser og teknikken. Her igennem finder eleven også nye teknikker.
|
Nye teknikker udvikles
Eleven får en dybere forståelse for de overordnede begreber inden for kamp: Kontrol, rytme, konsekvens, overskud, udførsel.
|
Eleven kan nu selv skabe sine egne teknikker ud fra de overordnede begreber.
|
Eleven skaber sig selv som kriger.

Af Christoffer Cold-Ravnkilde og Kim Kold

 

Leave a Reply