Secrets of the Daneaxe

By 20. april 2016Daneaxe, Training

Jeg vil i det følgende beskrive mine erfaringer med tohåndsøksens brug i linjekamp. Dette fantastiske og frygtelige våben, der har den ubetingede største intimideringsfaktor – vikingeverdenens hauwbitzer og nok det sværeste våben at beherske. Nærværende indlæg kan enten bruges af daneøksekæmpere, der vil reflektere over deres teknik og eventuelt forbedre den og fortvivlede modstandere, der ikke kan forstå, hvorfor de gang på gang bliver slået ihjel.

Som jeg ser det, er der tre grundlæggende former at kæmpe med daneøkse i linjer:

Fuldknald powerfighting: Her prøver man at holde et højt tempo med kraftfulde angreb. Dette er meget frusterende og intimiderede at få smadret sit skjold af vedholdende og hårde angreb. Det kan hurtigt nedbryde moralen, specielt hos uøvede, men det er også en meget trættende form at opretholde og det giver ikke så mange kills.

Passiv/skræmme stil: Daneøksens blotte tilstedeværelse i en linje kan i sig selv lægge en dæmper på opponenternes angrebslyst. I passiv/skræmme stilen prøver man, med en allestedsnærværenhed, at afholde modstanderne fra at lave væsentlige udfald. Med præcise “defensive” angreb tvinger man modstander til afholdenhed og/eller ser man bare farlig ud. En noget kedelig kampform efter min smag, men effektiv i nogle situationer.

Luske/aktiv stil: I den stil prøver man at genere så mange modstandere som muligt. De fem nærmeste modstandere er realistisk, hvis der er rimelig samling på linjen. Nogle gang kan man dog være heldig at få kills endnu længere væk. Idéen er, at man arbejder på en modstander, mens man “læser” linjen. Hvor er folks svagheder og fejl? Er der et højreben, der hele tiden er blottet? Eller en eller anden der hele tiden træder frem og ud af linjen? Med meget hurtige skift mellem modstandere finder man sine kills. Tit begynder folk at føle sig sikre, hvis der ikke er blevet vist dem opmærksomhed i 15-20 sek. og øksen kun har arbejdet langt fra dem. De bliver overmodige og tror lige, at de kan få lov til at lave et skuldertap eller lignende. Man kan også tit få lov til at luske specielt skuldertaps ind. Udse dig et offer, der har tendens til at langstrække sin våbenarm og list din økse ind til skuldertappet. Essensen i luske/aktiv stil er stor variation i angreb og modstandere, samt udnyttelse af overblik. Min personlige favoritstil.

Hvad er farligt

Det mest irriterende man kan komme ud for som daneøksekriger er, at blive mandsopdækket af et langt svensk spyd. Nogle gange finder ondsindede linjekommandører på den slags. Lige meget hvor man går, følger spydet efter en og laver ikke andet. Man kan bare passe på sig selv og prøve at lave så meget ballade så muligt. Det næstmest irriterende er et 2 hånds spyd i umiddelbar nærhed. Spydet er længere og man risikerer at få det i maven, hvis man ikke passer på. Til gengæld kan man jo lave lår-kill med øksen og det er spyd folk meget angste for. Man ser dem springe tilbage og det sving, der ikke rammer dem, rammer tit deres sidemand, som de ikke formår at beskytte. 1 hånds spyd skal man generelt ikke være bange for. Det er et tøsevåben, som ikke udgør nogen væsentlig fare.

Hold sammen på folkene omkring dig. Hvis der opstår for store huller i linjen, risikerer du at blive huntet – med fatale følger for dig og resten af din linje. Det er også farligt at blive fanget i en krydsild mellem flere lange våben. Modsat er det sjovt at fange en daneøkse eller et spyd i en krydsild. Spyd og langøkse der arbejder sammen, er en uhyggelig kombination både mod lange som korte våben.

Øksehoved drejning

En maksimeret udnyttelse af daneøksens potientiale fordrer en beherskelse af øksehoved drejnings teknikken. Man skal kunne dreje øksen, så man altid har æg på, når man rammer. F.eks når man skal lave et dobbelt kill på to modstanders henholdsvis venstre og højre lår. Idet første fjende træffes, drejes øksen i hænderne, mens det føres mod næste mål. Det er en fordel at have et rektangulært skæfte med høvlede kanter. Det lyder måske banalt, men rigtig udført gør det faktisk en forskel.

Side skift

I én til én kamp er det en klar fordel at kunne kæmpe med øksen til begge sider. På linje kæmper jeg altid med højre hånd og fod forrest og har sjældent behov for at skifte stand, før jeg når huntinggroup lignende situationer. Prøv dig frem og se, hvad der virker.

Float

Er dit virkefelt blevet begrænset af meget opmærksomme modstandere eller bliver du hæmmet eller endnu værre mandsopdækket af et spyd, så prøv at skift plads i linjen. For at dit skift ikke skal gøre mere skade end gavn, er det vigtigt, at linjen kan bære et skift. Enten skal skiftet være indøvet, dine fæller være erfarne krigere eller linjen i antal eller styrke være overlegen. Alt dette bør beskrives i en anden artikel om grundlæggende regler for linjekamp. Men overordnet, er erfaring og taktisk overblik nøglen til succes. Bare husk, at du som daneøksekriger enten skal holde en væsentlig del af modtanderne stangen eller lave mindst et kill hvert 20. sek. Gør du ikke det, er det fordi din teknik er for dårlig eller du gør et eller andet forkert. Det er hårde ord og gælder naturligvis kun den den dygtige daneøksekæmper. Ting tager tid – og i særdeleshed det at beherske tohåndsøksen.

Afvæbning og krogning

Ganske underholdende er det altid, når en mindre erfaren ungersvend stikker sin enhåndsøkse frem og vil trække krog. Her kan man spille to trumfer. Et rask træk afvæbner så godt som alle. Dog risikere man at trække modstanderen ind i andre våben med potentielle skader til følge. Træk derfor med en pludselig bevægelse ned mod jorden i en skrå vinkel. Øksen vil da som oftest forlade modstanderens hånd, før han kan nå at gøre modstand og øksen vil finde hvile på jorden uden at gøre skade. Man kan også lave cirkelbevægelse afvæbninger, men det er svært altid at bestemme, hvor øksen lander, hvilket gør dem farlige. Jeg har præsteret at sende folks økser op til 6 meter op i luften og er derfor holdt helt op med at bruge cirkelbevægelse afvæbninger. Man ved jo aldrig, hvor og hvem de rammer.

Man kan også vælge at trække sin modstander hen i en for ham ugunstig position. Hiv ham lidt ud af linjen og lad en af dine fæller gøre arbejdet. Træk ham ind foran hans linje,så han blokerer for deres spyd og skaber forvirring, inden han dør. Pas på med at trække krog med andre daneøkser med mindre, at du er væsenligt større og stærkere end ham, der har fat i den anden ende. Som regel er det farligt og ikke besværet værd.

Bliver du splittet fra din linje, så glem ikke hvor farlig du ser ud. Regruppér eller stand ground. Jeg husker tydeligt, hvordan Kim og jeg, på åben mark, holdt syv frådende islændinge på Moesgård 1999, på pose (og respekt) alene.

Der er utroligt meget at sige om kamp med daneøkse. Jeg håber, du kan bruge noget af det, jeg har fundet væsentligt.

– Bjørn

Leave a Reply