Category

Crafts

Ornamentation & Carvings of the Viking Age

By | Crafts | No Comments

Det svære ved at beskæftige sig med arkæologiske fund af vikingetidens ornamentik, er de omfattende genstandsanalyser som gør området enormt. Det første og vigtigste arbejde i denne opgave var at få kontrol over den spredte fægtning med dusinvis af bøger om emnet. Der stod mig hurtigt klart at jeg måtte begrænse mit emne til et enkelt fund i en enkelt periode. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en næsten 1400 år gammel vikingegrav, osebergfundet, som indeholdt det rigeste fund af billedskærerarbejder fra den tid. Udgravningen markerer overgangen til det vi i dag kender som “nordisk formtradition” dvs. stiltræk i kunsten der var særegen for vikingetiden. Read More