Articles

A collection of writings on different aspects of viking life 

The Mindset of Fighting

By | Uncategorized | No Comments

– eller ”man kan også kæmpe for blødt”

Årsagen til denne artikel er, at jeg gerne vil diskutere nogle af vores uskrevne regler og forståelse af sikkerhed. I vikingekamp slås vi med stålvåben der vejer ca. 1000 gram. Når man slås med disse våben må man forvente en vis smerte forbundet med legen. I vores system er der ikke nogle dommere, så derfor er det op til ens personlige ære at overholde reglerne. Jeg mener, det er vigtigt at træning foregår med så lidt diskussion så muligt. Det skaber dårlig stemning i salen, hvis der bliver diskuteret og mumlet for meget i krogene. Hvis man – i en ordentlig tone – tager uoverensstemmelser når kampen er endt, kan det meste løses. Vi bør opføre os som krigere og konfrontere vores problemer på denne måde.  Read More

Mental Preparation for Battle

By | Training | No Comments

You can mentally prepare yourself for every situation. A suggestion could be your own training or the Moesgaard battlefield. The system is the same. In my example I will use Moesgaard because it is easier for me to relate to. Before and after your training, you sit down with your back straight, a lifted chin, arms down along your sides and breathe slowly and deeply.

Close your eyes.
Read More

Vikings in Womens Clothing

By | Archeology | No Comments

Mænd drog på krigstog med hvasse våben i hånd. Kvinder regerede husholdningen og besad nøglerne til hjemmet. Således kan den almene opfattelse af vikingetidens kønsroller groft skitseres. En opfattelse der deles af lægfolk og mange arkæologer. Givetvis er denne opfattelse heller ikke helt ved siden af, for så vidt angår majoriteten af Skandinaviens befolkning 1000 år tilbage. Men det totale billede er nok mere broget end som så. En række forhistoriske grave fra Skandinavien, Holland og England stiller spørgsmålstegn ved den traditionelle opfattelse af vikingetidens og jernalderens kønsroller. Disse grave rummer mænd gravlagt i kvindetøj og hvad, der ellers opfattes som typiske feminine gravgaver – ligeledes er kvinder i visse tilfælde blevet forsynet med våben til deres dødsrejse. Read More

Ornamentation & Carvings of the Viking Age

By | Crafts | No Comments

Det svære ved at beskæftige sig med arkæologiske fund af vikingetidens ornamentik, er de omfattende genstandsanalyser som gør området enormt. Det første og vigtigste arbejde i denne opgave var at få kontrol over den spredte fægtning med dusinvis af bøger om emnet. Der stod mig hurtigt klart at jeg måtte begrænse mit emne til et enkelt fund i en enkelt periode. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en næsten 1400 år gammel vikingegrav, osebergfundet, som indeholdt det rigeste fund af billedskærerarbejder fra den tid. Udgravningen markerer overgangen til det vi i dag kender som “nordisk formtradition” dvs. stiltræk i kunsten der var særegen for vikingetiden. Read More

Thoughts on Fighting

By | Training | No Comments

“Battle is what happens from the moment you raise your weapon
until the moment you strike.”

Vor manifest

Vi vil i dette dokument prøve at komme nærmere på det, vi (Kim og Christoffer) gør på kamppladsen. Det, at kæmpe med stil eller karakter, er noget, der for os, er blevet en mærkesag. Men det skal ikke forstås som et æstetisk udgangspunkt. Det handler ikke om at se godt ud, det handler om at skabe sin helt egen kampstil, der føles god og rigtig. En kampstil, hvor man konstant kan udvikle og forny sig. Vi ønsker at bygge videre på de ting, som vi selv har lært af “den engelske skole” og ad den vej komme nærmere det, der foregår på kamppladsen i dag. Gunnar har sagt: “Jeg kan ikke vise jer en stil, kun teknikker, stilen må I selv finde”. Dette er meget rigtigt, men vi vil nu alligevel præsentere en tankegang, der kan lede til skabelsen af en stil.

Der er nemlig tale om at gøre et valg her: Hvad er ens mål med vikingekamp? Read More

The Good Show

By | Showfighting | No Comments

Jeg vil i denne artikel prøve at beskrive, hvad jeg synes, der gør en showkamp god, og hvad der gør et godt show i det hele taget. Jeg vil, på baggrund af den showkamp-undervisning Kim og jeg lavede på Fotevikens Træningslejr 2001 i samarbejde med Kalle fra Helsingerne, prøve at komme dybere ind i showkampens væsen, i en forhåbning om at kunne gøre opmærksom på nogle af de mange aspekter, der er med til at gøre et show godt. Jeg vil tage udgangspunkt i tyve til tredive mands show, fordi det er disse show vi laver flest af, og det er ved disse shows, det er vigtigt, at alle yder deres bedste. De er eksemplariske for, at hvis man kan gennemføre dem, kan man lave resten. Read More

Secrets of the Daneaxe

By | Daneaxe, Training | No Comments

Jeg vil i det følgende beskrive mine erfaringer med tohåndsøksens brug i linjekamp. Dette fantastiske og frygtelige våben, der har den ubetingede største intimideringsfaktor – vikingeverdenens hauwbitzer og nok det sværeste våben at beherske. Nærværende indlæg kan enten bruges af daneøksekæmpere, der vil reflektere over deres teknik og eventuelt forbedre den og fortvivlede modstandere, der ikke kan forstå, hvorfor de gang på gang bliver slået ihjel. Read More